Start af sagen

Inden sagen kan behandles af Håndværkets Ankenævn skal forbrugeren have haft klaget til din virksomhed. Det kan ske både mundtligt og skriftligt, men vi anbefaler forbrugeren, at det sker skriftligt.


Hvis I ikke kan finde en løsning på klagen i mindelighed, kan sagen startes ved Håndværkets Ankenævn. Bemærk, det er kun forbrugeren, der kan starte en sag ved Håndværkets Ankenævn. Hvis forbrugeren ikke ønsker dette, er din virksomhed henvist til at starte en sag ved de almindelige domstole.

Da begge parter er med til at oplyse sagen, er det er vigtigt, at din virksomhed giver sit svar på klagen, og vedlægger kopi af eventuelle relevante bilag, som forbrugeren ikke har indsendt.

Når sagen verserer i Håndværkets Ankenævn, kalder vi forbrugeren for ”klageren” og virksomheden for ”indklagede”.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​