BEHANDLING AF FORBRUGERKLAGER​

Vi behandler klager fra forbrugere, hvor virksomheden der klages over, ikke har responderet på klagepunkterne.​

LÆS MERE OM FORLØBET​

KONTAKT OS​

Velkommen til Håndværkets Ankenævn

situation-1

Håndværkets Ankenævn er et privat, godkendt ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere. 

situation-2

Håndværkets Ankenævn er oprettet af:​

Nævnets kompetence:

Håndværkets Ankenævn behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende VVS-, bygningssmede-, maler-, tapetserings, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner-, autopolstrings- og møbelpolstringsarbejde.


Indkomne sager og sagsbehandlingstid:

Der indkom 204 nye sager i 2019. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2019 var 7 måneder for sager, der blev afgjort af nævnet. For sager afsluttet inden nævnsbehandling, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid knap 2 måneder ved sekretariatsafgørelse og knap 3 måneder ved formandskendelse.