BEHANDLING AF FORBRUGERKLAGER​

Vi behandler klager fra forbrugere, hvor virksomheden der klages over, ikke har responderet på klagepunkterne.​

LÆS MERE OM FORLØBET​

KONTAKT OS​

Velkommen til Håndværkets Ankenævn

situation-1

Håndværkets Ankenævn er et privat, godkendt ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere. 

situation-2

Håndværkets Ankenævn er oprettet af:​

Nævnets kompetence:

Håndværkets Ankenævn behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende VVS-, maler-, tapetserings, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner-, autopolstrings- og møbelpolstringsarbejde.


Indkomne sager og sagsbehandlingstid:

Der indkom 181 nye sager i 2022. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2022 var 5,8 måneder. For sager afsluttet inden nævnsbehandling, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for formands- og sekretariatsafgørelser ca. 1 måned.