Omkostninger

Omkostninger ved ankenævnsbehandling:

Din virksomhed skal betale omkostninger til Håndværkets Ankenævn for behandling af sagen, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen.


Hvornår har forbrugeren fået medhold:

Det er nævnet, der efter en konkret vurdering afgør om forbrugeren har fået medhold i en væsentlig del af klagen. Efter nævnets praksis anses forbrugeren for at have fået medhold i en væsentlig del af klagen, hvis forbrugeren har fået medhold i ca. 20 % af sit økonomiske krav.

Forbrugerens økonomiske krav skal vurderes i forhold til det omtvistede beløb. Hvis din virksomhed i sin kommentar til klagen har givet forbrugeren ret i nogle klagepunkter, tæller disse ikke med.

Din virksomheds omkostninger:

I nedenstående tabel ses, hvilket beløb din virksomhed skal betale, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen. Beløbene er standardbeløb inkl. moms.

Beløb inkl. moms

Tilknyttet virksomhed

Ikke-tilknyttet virksomhed

Sagen forliges inden sagkyndig erklæring

​500 kr.

3.375 kr.

Sagen forliges efter sagkyndig erklæring

​2.500 kr.

​17.000 kr.

Sagen afgøres af Ankenævnet

5.000 kr.

​23.125 kr.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

Fax

​7020 2567

E-mail: ​