Omkostninger

Omkostninger ved ankenævnsbehandling:

Din virksomhed skal betale omkostninger til Håndværkets Ankenævn for behandling af sagen, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen.


Hvornår har forbrugeren fået medhold:

Det er nævnet, der efter en konkret vurdering afgør om forbrugeren har fået medhold i en væsentlig del af klagen. Efter nævnets praksis anses forbrugeren for at have fået medhold i en væsentlig del af klagen, hvis forbrugeren har fået medhold i ca. 20 % af sit økonomiske krav.

Forbrugerens økonomiske krav skal vurderes i forhold til det omtvistede beløb. Hvis din virksomhed i sin kommentar til klagen har givet forbrugeren ret i nogle klagepunkter, tæller disse ikke med.

Din virksomheds omkostninger:

I nedenstående tabel ses, hvilket beløb din virksomhed skal betale, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen. Beløbene er standardbeløb inkl. moms.

Beløb inkl. moms

Tilknyttet virksomhed

Ikke-tilknyttet virksomhed

Sagen forliges inden sagkyndig erklæring

​1000 kr.

4.200 kr.

Sagen forliges efter sagkyndig erklæring

​5.000 kr.

​21.000 kr.

Sagen afgøres af Ankenævnet

10.000 kr.

​28.750 kr.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​