Forbruger

Her på siden kan du læse om det typiske forløb i en klagesag ved Håndværkets Ankenævn. Kig i menupunkterne til venstre.

Håndværkets Ankenævn behandler kun klager fra forbrugere, der har bestilt arbejde til ikke-erhvervsmæssig benyttelse.

Du anses for at være forbruger ved nævnet, hvis du er ejer af en- eller tofamiliesbolig, sommerhus eller lignende, eller hvis du er ejer af en bil, båd og møbler m.v. og for egen regning har fået udført byggearbejder herpå.

Som lejer anses du som forbruger, hvis du lader arbejderne udføre på dit initiativ og for din egen regning.

Der gælder særlige regler og begrænsninger vedrørende andels- og ejerlejlighedskomplekser.

Du kan læse mere præcist om reglerne i vedtægternes § 2.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​