Sagkyndig erklæring

I mange af sagerne er det nødvendigt at få en sagkyndig vurdering af det arbejde, der er klaget over, for at nævnet kan træffe en afgørelse.

De sagkyndige er udpeget af Forretningsudvalget for Håndværkets Ankenævn, efter indstilling fra de tilknyttede organisationer.

Det er sekretariatet, der udmelder den sagkyndige i sagen. Den sagkyndige vil inden udmeldelse modtage en kopi af sagens dokumenter. Den sagkyndige må ikke behandle sagen, hvis han har eller har haft tæt forbindelse med en af parterne eller i øvrigt er inhabil.

Den sagkyndige vil efter udmeldelsen tage kontakt til parterne for at aftale et tidspunkt, hvor parterne og den sagkyndige sammen kan gennemgå de konkrete klagepunkter, der kræver en faglig vurdering. De aftalemæssige vurderinger foretages af nævnet.

Den sagkyndige skal kun vurdere de klagepunkter, som indgår i sagen. Den sagkyndige bør dog også medtage kritiske fejl og mangler samt fejl og mangler, der kræver fagkundskab at konstatere.

De sagkyndige foretager kun en visuel vurdering af klagepunkterne. De sagkyndige må ikke foretage "destruktive indgreb" i forbindelse med besigtigelsen af de påklagede forhold.

Derfor skal klager selv blotlægge de steder og områder, som ifølge klagepunkter skal vurderes af den sagkyndige. Hvis klager er i tvivl herom, kan han inden besigtigelsen kontakte den sagkyndige om, hvordan han kan forberede den eventuelt nødvendige blotlæggelse.

Klager bærer selv risikoen ved de destruktive indgreb og endvidere risikoen for, at der er sket tilstrækkelig blotlæggelse til, at den sagkyndige kan gennemføre besigtigelsen.

Den sagkyndige indleder besigtigelsesforretningen med at notere, hvem der er tilstede. Herefter gennemgår den sagkyndige sagens dokumenter og de konkrete klagepunkter. Den sagkyndige kan under mødet stille opklarende spørgsmål til sagens parter.

Begge parter skal have mulighed for at deltage i besigtigelsesforretningen. Besigtigelsen kan ikke gennemføres, hvis forbrugeren nægter din virksomhed adgang.

Parterne må gerne følge den sagkyndige på besigtigelse, men den sagkyndige tilkendegiver ikke sin vurdering på mødet. Efter besigtigelsen skriver den sagkyndige en erklæring og sender den til sekretariatet. Herfra går erklæringen i høring hos parterne.

Den sagkyndige erklæring er alene vejledende for nævnet.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​