Om Nævnet

Hvad er Håndværkets Ankenævn?

Håndværkets Ankenævn er et privat, godkendt ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. 

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere og er oprettet af SMVdanmark, Forbrugerrådet TÆNK og Parcelhusejernes Landsforening. 

SMVdanmark har stiftet nævnet på vegne af Arbejdsgiverne, Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere og Kristelig Arbejdsgiverforening. Arbejdsgiverne er udtrådt pr. 31. december 2019.

Disse 4 organisationer står sammen om driften af nævnet. Forbrugerrådet og Parcelhusejerens Landsforening er medstiftere, så begge sider af en eventuel konflikt er repræsenteret.


Formålet med Håndværkets Ankenævn er at sikre en god, effektiv og billig behandling af sager vedrørende klager fra forbrugere over håndværk.

Nævnet består af en landsdommer som formand, en byretsdommer som næstformand, to repræsentanter for forbrugersiden og repræsentanter på virksomhedssiden. 

Alle medlemmer af nævnet er udnævnt for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse. Sekretariatet for Håndværkets Ankenævn forbereder sagerne til nævnets behandling.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​