Virksomhed

Her på siden kan du læse om det typiske forløb i en klagesag ved Håndværkets Ankenævn. Kig i menupunkterne til venstre.

Håndværkets Ankenævn behandler kun klager fra forbrugere, der har bestilt arbejde til ikke-erhvervsmæssig benyttelse.

Klager anses for at være forbruger ved nævnet, hvis klager er ejer af en- eller tofamiliesbolig, sommerhus eller lignende, eller er ejer af en bil, båd og møbler m.v. og for egen regning har fået udført arbejder herpå.

Som lejer anses klager som forbruger, hvis arbejderne er udført på klagers initiativ og for klagers egen regning.

Der gælder særlige regler og begrænsninger vedrørerende andels- og ejerlejlighedskomplekser.

Du kan læse mere præcist om, hvornår man er forbruger i vedtægternes § 2.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​