Omkostninger

Omkostninger ved ankenævnsbehandling

Samtidig med at du modtager kopi af virksomhedens kommentar i sagen, bliver du bedt om at underskrive en erklæring om, at du accepterer at betale for de udgifter ankenævnet har haft til indhentelse af sagkyndig erklæring, hvis du ikke får medhold i din klage eller kun får medhold i en så begrænset del af klagen, at du ikke kan anses at have fået.


Klagegebyret er på 400 kr. og nævnet kan maksimalt pålægge dig at betale 5.000 kr. af udgifterne til sagkyndig erklæring.

Hvis du får medhold i en væsentlig del af klagen, tilbagebetales klagegebyret til dig, og du bliver ikke pålagt nogen omkostninger.

Hvornår har du fået medhold?

Det er nævnet, der efter en konkret vurdering afgør, om du har fået medholdi en væsentlig del af klagen.


Efter nævnets praksis anses du for at have fået medhold i en væsentlig del af klagen, hvis du har fået medhold i ca. 20 % af dit økonomiske krav.

Dit økonomiske krav vurderes i forhold til det omtvistede beløb. Hvis virksomheden i sit svar har givet dig ret i nogle klagepunkter, tæller disse ikke med.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​