Virksomhedens bemærkninger til klagen

Når vi har modtaget dit klageskema med relevante bilag, sender vi sagens samlede bilag i kopi til virksomheden for kommentarer. Virksomheden får en frist på 4 uger til at svare på din klage.

Samtidig skriver vi til dig og får bekræftet klagepunkterne i sagen.

Organisationen kan mægle i sagen

Hvis virksomheden er tilsluttet en af de stiftende organisationer, får organisationen også en kopi af klagen med henblik på, at organisationen har mulighed for at kontakte dig og virksomheden for at forsøge at hjælpe til løsning af sagen.


Det forudsætter, at du er indforstået med det, hvilket organisationen vil spørge dig om. Organisationens eventuelle løsningsforslag er ikke bindende.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​