Start af sagen

Inden sagen kan behandles af Håndværkets Ankenævn, skal du have klaget direkte til virksomheden. Det kan du gøre både mundtligt og skriftligt, men vi anbefaler, at du gør det skriftligt.

Hvis din klage til virksomheden ikke hjælper, kan du starte en klage ved Håndværkets Ankenævn.

Når du klager til Håndværkets Ankenævn, skal du udfylde et klageskema. Du kan hente klageskemaet her.

Parterne er selv med til at oplyse sagen, så det er vigtigt, at du vedlægger kopi af alle relevante bilag. Det gælder især tilbud, faktura og klagebreve.

Du skal opliste dine konkrete klagepunkter og dine krav. Du kan uddybe dine klagepunkter i et bilag.

Husk at gemme klageskemaet på din computer. Når du er klar indgive klagen, sender du klageskemaet med bilag til info@hvanke.dk.

Klagegebyret, der er på 400 kr., skal indbetales, før sagen kan startes. Se sidste side i klageskemaet.


Når sagen verserer i Håndværkets Ankenævn, kalder vi forbrugeren for ”klageren” og virksomheden for ”indklagede”.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​