Retssag, voldgift og inkasso

Hvis der er en igangværende retssag om din klage, kan Håndværkets Ankenævn kun behandle sagen, hvis retten hæver sagen og sender den til Håndværkets Ankenævn. Det kan ske ved, at du beder retten om, at sagen skal behandles i Håndværkets Ankenævn. Så tager retten stilling til, om retssagen skal hæves. Det vil den altid blive, medmindre det er åbenbart, at du ikke kan få medhold, eller at sagen er uegnet til behandling i Håndværkets Ankenævn.

Hvis en sag er rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og du ønsker den indbragt for Håndværkets Ankenævn, skal sagen udsættes, indtil den er behandlet af Håndværkets Ankenævn.

Så længe sagen verserer for Håndværkets Ankenævn, kan parterne ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som sagen omfatter, og virksomheden kan ikke køre inkasso mod dig.

Håndværkets Ankenævn kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller ved retsforlig. En voldgiftskendelse er kun bindende, hvis du som forbruger inden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​