Hvordan er nævnet sammensat?

Formandskab:

Formand Kåre Mønsted

Næstformand Henning Fuglsang

​Forbrugerrepræsentanter:

 • Kristian Kristiansen (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)

 • Allan Malskær (udpeget af Parcelhusejernes Landsforening)
 • Helen Amundsen, suppleant (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
 • Jørn Bitch, suppleant (udpeget af Parcelhusejernes Landsforening)

Virksomhedsrepræsentanter:

 • Per Mejer Rasmussen (udpeget af Dansk Håndværk)
 • Peter Holm (udpeget af Dansk Håndværk)
 • Anders Matthiessen (udpeget af Danske Anlægsgartnere)
 • Steen Hegnet Knudsen (udpeget af Danske Anlægsgartnere)
 • Jacob Runge Olsen (udpeget af Danske Malermestre)
 • Heinrich Søndengaard Nielsen (udpeget af Danske Malermestre)
 • Christian Aagaard (udpeget af Kristelig Arbejdsgiverforening)
 • Karsten Høgild, suppleant (udpeget af Kristelig Arbejdsgiverforening)

 • Niels Techen, suppleant (udpeget af Dansk Håndværk)
 • Jan Christiansen (udpeget af Dansk Håndværk)

 • Kim Almlev, suppleant (udpeget af Danske Malermestre)

Nævnets sammensætning skifter, alt efter hvilken type håndværk sagen vedrører. Det gælder dog altid, at nævnet sammensættes af formanden eller næstformanden, som har 1 stemme, og nævnsmedlemmer fra henholdsvis forbrugersiden og erhvervssiden, som hver har 2 stemmer.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​