Hvem kan der klages over?

Der kan klages over den virksomhed, som har faktureret arbejderne.

Det findes tre ankenævn, der behandler klager over håndværksydelser. Udover Håndværkets Ankenævn er der Byggeriets Ankenævn og Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Hvis virksomheden er tilsluttet Danske Malermestre, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere eller Kristelig Arbejdsgiverforening, skal sagen behandles af Håndværkets Ankenævn.

Hvis virksomheden er tilsluttet Dansk Byggeri, skal sagen behandles ved byggerietsankenaevn.dk og hvis den er tilsluttet Tekniq, skal sagen behandles ved el-vvs-anke.dk

Hvis den erhvervsdrivende ikke er tilsluttet en organisation, behandles sagen af det ankenævn, hvor klagen indgives.

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en liste over de alternative tvistløsningsorganer, der er omfattet af loven. Du kan se listen her

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​