​Liste over godkendte ankenævn

Håndværkets Ankenævn er et privat, godkendt ankenævn. Ankenævnets vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet, og ankenævnet lever op til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse (anke-/ klagenævnsbehandling) på forbrugerområdet.

I henhold til Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i EU-direktivet, har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en liste over alternative tvistløsningsorganer, der er omfattet af loven. Du kan se listen her.​

På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​