Ikke fulgte afgørelser

Ifølge ankenævnets vedtægters § 30, skal ankenævnet udarbejde en liste med de virksomheder, som ikke efterlever ankenævnets afgørelse.
Hvis en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Hvis der er sket offentliggørelse af en virksomhed, og afgørelsen efterfølgende efterleves, slettes virksomheden fra listen.
Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end 1 år.

Klik på virksomhedsnavnet og læs afgørelsen.


Virksomhed

CVR-nr.

Offentliggørelsesdato

Haveservice Syd v/ Henrik S Hansen

15714794

4 . juli 2016