Hvordan er nævnet sammensat?

Formandskab:
Formand Finn Morten Andersen
Næstformand Mikael Kragh

Forbrugerrepræsentanter:
Jan Howardy (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Allan Malskær (udpeget af Parcelhusejernes Landsforening)
Helen Amundsen, suppleant (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Finn Claus Henriksen, suppleant (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Jørn Bitch, suppleant (udpeget af Parcelhusejernes Landsforening)

Virksomhedsrepræsentanter:
Leif Kjeldahl (udpeget af Arbejdsgiverne)
Leif Frisk (udpeget af Arbejdsgiverne)
Per Mejer Rasmussen (udpeget af Dansk Håndværk)
Anders Matthiessen (udpeget af Danske Anlægsgartnere)
Steen Hegnet Knudsen (udpeget af Danske Anlægsgartnere)
Jacob Runge Olsen (udpeget af Danske Malermestre)
Heinrich Søndengaard Nielsen (udpeget af Danske Malermestre)
Henry Jakobsen (udpeget af Kristelig Arbejdsgiverforening)
Henrik Kristoffersen (udpeget af Kristelig Arbejdsgiverforening)
Tom Johansen, suppleant (udpeget af Arbejdsgiverne)
Poul Dam, suppleant (udpeget af Danske Malermestre)
Jens Andersen, suppleant (udpeget af Kristelig Arbejdsgiverforening)

Nævnets sammensætning skifter, alt efter hvilken type håndværk sagen vedrører. Det gælder dog altid, at nævnet sammensættes af formanden eller næstformanden, som har 1 stemme, og nævnsmedlemmer fra henholdsvis forbrugersiden og erhvervssiden, som hver har 2 stemmer.