Hvem kan klage?

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere vedrørende leverancer og arbejdsydelser købt hos en virksomhed. Du er forbruger, når du som privatperson køber en arbejdsydelse og/eller en leverance af en virksomhed. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse. En klage kan vedrører alle dele af parternes mellemværende.