Find medlem

Hvis du vil vide, om en bestemt håndværksvirksomhed er medlem af en af de fem brancheorganisationer, der er tilsluttet Håndværkets Ankenævn, kan du søge i medlemslisterne via disse links eller ringe til Kristelig Arbejdsgiverforenings sekretariat. Vi gør dog opmærksom på, at klager over både tilsluttede og ikke tilsluttede virksomheder kan behandles af Håndværkets Ankenævn.

Danske Anlægsgartnere

Danske Malermestre

Dansk Håndværk

Arbejdsgiverne

Kristelig Arbejdsgiverforening