3. Omkostninger

Omkostninger ved ankenævnsbehandling:
Din virksomhed skal betale omkostninger til Håndværkets Ankenævn for behandling af sagen, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen.
 
Hvornår har forbrugeren fået medhold:
Det er nævnet, der efter en konkret vurdering afgør om forbrugeren har fået medhold i en væsentlig del af klagen. Efter nævnets praksis anses forbrugeren for at have fået medhold i en væsentlig del af klagen, hvis forbrugeren har fået medhold i ca. 20 % af sit økonomiske krav.

Forbrugerens økonomiske krav skal vurderes i forhold til det omtvistede beløb. Hvis din virksomhed i sin kommentar til klagen har givet forbrugeren ret i nogle klagepunkter, tæller disse ikke med.
 
Din virksomheds omkostninger:
I nedenstående tabel ses, hvilket beløb din virksomhed skal betale, hvis forbrugeren får medhold i en væsentlig del af klagen. Beløbene er standardbeløb inkl. moms.


Beløb inkl. moms Tilknyttet virksomhed Ikke-tilknyttet virksomhed
Sagen forliges inden sagkyndig erklæring 500 kr. 3.375 kr.
Sagen forliges efter sagkyndig erklæring 2.500 kr. 17.000 kr.
Sagen afgøres af Ankenævnet 5.000 kr. 23.125 kr.